Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter du trenger på de fleste arbeidssteder, uansett yrke.

Det er ikke nok å kunne snakke på norsk, du må også kunne kommunisere godt på alle måter, også skriftlig.

Å lære om nordisk litteratur gjør at du blir mer kjent med historien om språket og får en bedre forståelse av hvordan norsk er bygd opp.

Bøker i stabel
Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter. (Kilde: Unsplash)

Det er ikke uvant at nordmenn sliter med å stave. I dag kan det virke som om gode skriveferdigheter ikke vektlegges så mye i utdanningen, som fokuserer mer på innholdet enn å hjelpe elevene med skriveferdighetene.

Selv om skolen krever at elever lærer norsk til de er ferdig med grunnskolen, så er det ikke like mye fokus på hvordan de kan forbedre selve skriveferdighetene.

Pensum sier at elever bør være på et visst nivå når de begynner faget og hvis ikke, så er det lite lærerne kan gjøre for at de skal holde følge. Dette fører til at elever sliter med språkkunnskaper og må få tak i privatundervisning eller fortsette utdanningen med dårlige skriveferdigheter.

I tillegg til hovedfagene på pensumet, kunne et kommunikasjonsfag hjulpet elever med å forbedre kommunikasjonsferdighetene.  Dette kunne lært dem slik som hvordan skrive viktige dokumenter (slik som CV eller en jobbsøknad), samt lære dem litt om ikke-verbal kommunikasjon.

 

Skrive profesjonelt

Små uavhengige bedrifter tar seg nok av markedsføring og kommunikasjon på egenhånd. Dette inkluderer sosiale medier, nettinnhold, fakturaer og flere andre ting som krever god rettskriving.

Det er viktig at en bedrift har godt norsk da dette viser profesjonalitet og gjør at de unngår misforståelser fra skrivefeil eller feil tegnbruk.

Et komma eller et punktum kan endre hele betydningen av en setning.

 

Bli en forfatter

I dag virker det som om alle ønsker å bli en forfatter. Kjendiser som blir kjente gjennom sport, blogging eller tv begynner nå å skrive egne biografier eller starter karrierer som forfattere. Det kan være vanskelig å tro at de alle er et naturtalent som forfatter.

Det er ofte de ikke er det heller. Mange kjente forfattere er verken flinke med rettskriving eller setningsstrukturer. Det er her man får hjelp av en redigerer eller en «skyggeskriver», som hjelper å gjøre om en abstrakt idé til en velskreven tekst.

Poenget er at ikke alle har gode skriveferdigheter, så det at du ønsker å forbedre dine ferdigheter betyr at du utvikler en ferdighet flere mangler. Dette kan gjøre deg mer verdifull for arbeidsgivere.

Se Superprofs norskkurs Trondheim.

 

Skrive for gøy

Din interesse for å bli en bedre skribent kan være fordi du ønsker å utvikle en hobby innenfor skriving eller bare utvikle dine lese- og skriveferdigheter. Uansett hvilken grunn du har for å utvikle skriveferdighetene, kan det være en god idé å ta i bruk ressurser fra lærere eller dra på skrivekurs hvor du kan lære fra en ekspert.

Elev som jobber med lærer bak
Skriving er viktig for bedrifter, men også for privatpersoner. (Kilde: Unsplash)
De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kjell
Kjell
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kjell
Kjell
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan Forbedre Skriveferdighetene

Enten du ønsker å forbedre dine egne skriveferdigheter eller du ønsker å lære andre kunsten å skrive, er du sikkert enig i at den viktigste måten å begynne er å ta det enkleste først.

Dette betyr å gå tilbake til grunnleggende skriveregler: slik som at setninger begynner med en stor forbokstav; at det ofte består av et subjekt, verbal og objekt; og at de alltid ender med et punktum, utropstegn eller spørsmålstegn.

Andre viktige skriveregler er slik som at egennavn alltid begynner med stor forbokstav. Det er også viktig å huske på at om man starter en setning med en betingelsessubjunksjon, må den inneholde komma. For eksempel: «Om jeg sovner nå, rekker jeg å sove åtte timer» istedenfor «Om jeg sovner nå rekker jeg å sove åtte timer».

Begynn med korte, enkle setninger før du går videre til setninger med komma, semikolon eller kolon, slik som i eksemplet over.

For å forstå hvordan man lager en setning, må elever forstå deler av språket, slik som de nevnt tidligere. Dette gjelder kategorier som substantiv, verb, adjektiv og adverb.

For å hjelpe en nybegynner med å komme i gang, kan læreren komme med setningsstartere som «jeg heter» eller «jeg kommer fra».  Slik enkle øvelser kan hjelpe elever å formidle enkle fakta i setninger og forbereder dem på å bruke mer avansert språk.

Ved å spørre elever om å beskrive andres utseendet eller et objekt kan de blir flinkere til å skildre.

Når de først har fått en forståelse om hvordan de kan skrive setninger, kan elevene begynne å lage fortellinger som består av korte setninger for å utvikle ordforrådet. De kan gå videre til å skrive i første. eller tredjeperson og prøve ut forskjellige stiler.

 

Hvordan lesing kan forbedre skriveferdighetene

Studier viser at lesing og skriving er knyttet tett sammen. Er du god på den ene, så er du nok god på den andre også.

Barn lærer å lese før de kan skrive, ikke fordi det er gøyere å lese, men fordi lesing lærer dem mer om hvordan man skriver.

 

Trenger du Hjelp med Rettskriving?

Skrivefeil kan endre hele betydningen av det du skriver. Et kjent eksempel på dette er «vent, ikke heng ham» og «vent ikke, heng ham», hvor plasseringen av komma endrer hele betydningen.

Ikke bare kan disse feilene være flaue å begå, men de kan også få deg til å virke uprofesjonell.

Skrivefeil kan være flaut for deg som privatperson eller for din bedrift, men det kan også bli dyrt.  Markedsføringsinnhold som er fulle av skrivefeil kan føre til et tap av kunder. Gode skriveferdigheter for en bedrift til å virke mer profesjonell og ordentlig.

I tillegg kan ukorrekt tegnsetting føre til at du må gjøre mer arbeid enn tidligere planlagt.

Nøkkelen til å forbedre skriveferdighetene er å ikke bare øve på å skrive, men å også lese så mye og så variert du kan. Om du virkelig ønsker å forbedre skriveferdighetene dine, bør du sjekke ut kurs og ressurser på nett.

skribenter som skriver sammen
Å skrive sammen med andre kan hjelpe deg å utvikle skriveferdighetene. (Kilde: Unsplash)

Dra på kurs

Om du har prøvd ditt beste på å utvikle grunnleggende skriveferdigheter men du mangler selvtillit, kan det være lurt å bli med på et skrivekurs eller få tak i en privatlærer som kan hjelpe deg med svakhetene dine. Noen av de vanligste skrivefeilene er at man blander bruken av «og» og «å». Om du drar på et kurs, så har læreren mulighet til å forklare forskjellen mellom de to og hjelpe deg med å mestre dette.

 

Bruk ressurser

Selv om ordbøker ikke brukes like ofte, kan de være en flott måte å dobbeltsjekke hvordan et ord staves. Om du skriver en historie eller et essay, bør du har en ordbok i nærheten så du kan lett dobbeltsjekke stavingen.

Du kan også få tak i ordbøker og synonymsordbøker på nett, slik at det går enda raskere om du har det på mobiltelefonen.

Smarttelefonene våre kan hjelpe oss på mange måter og autokorrigering kan virkelig hjelpe oss med staving.

Du har kanskje lagt merke til hvordan telefonen kommer med staveforslag mens du skriver. Dette er bare en av mange måter å lære hvordan man staver ord rett.

 

De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kjell
Kjell
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (11 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kjell
Kjell
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan skrive et godt essay

Alle elever vet at et godt essay begynner med en introduksjon, ender med en konklusjon og har en hoveddel i midten med flere poeng. Hva gjør et godt essay bra? Finnes det perfekte essayet?

Lærere og sensorer er enig om at et godt essay består av flere ting: en interessant tema, en sterk introduksjon, en konklusjon som oppsummerer hovedpoengene og, så klart, god grammatikk, vokabular og tegnsetting.

 

Hvor du kan begynne

Om du prøver å skrive et essay i rekkefølgen du leser det, kommer du til å slite. Det første du bør gjøre er å planlegge hva du skal skrive om med å skrive ned hovedpunktene.

Det er her essayet begynner å ta form og det blir tydeligere hvilke poeng du ønsker å få fram.

Prøv å få teksten til å flyte bedre med å koble avsnittene sammen. På dette punktet kan du flytte rundt på avsnittene til du finner noe som funker. Når du har kommet fram til hva essayet skal handle om, bør du begynne med hoveddelen først.

Et godt skrivetips for essay er å alltid skrive introduksjonen og konklusjonen til slutt, selv om det kanskje virker unaturlig. Introduksjonen sier hva du skal se på og konklusjonen oppsummerer det du har gått igjennom og svarer på det introduksjonen spør om.

Gi deg selv litt frie tøyler om du plutselig får en idé underveis. Ikke tving deg selv til å holde deg 100 prosent til visjonen. Disse spontane ideene kan gjøre essayet ditt om fra bra til perfekt.

Penn som ligger på brett
Det perfekte essayet tar kanskje en annen vending enn forventet. (Kilde: Unsplash)

Det har ingenting å si hvor lang tid det tar for deg å skrive essayet. Skriver du raskt, så klarer du kanskje å skrive 1500 ord på bare ett par timer. Det er også mulig at å skrive ett par-tre timer hver kveld i ei uke om det er en bedre måte for deg.

Bare fordi andre bruker lenger eller kortere tid på essayene sine, betyr ikke dette at ditt arbeid er bedre eller dårligere.

Trues det Norske Språk av Teknologiutviklingen?

Det kan nesten virke som norskferdighetene våre har blitt verre fra engelsktalende innhold og teknologiutvikling, men er dette sant? En gjennomsnittlig person leser gjennom andres ord flere ganger om dagen: nyhetsoverskrifter, e-poster, tekstmeldinger, blogger, underteksting på tv-serier, osv.

Kan det være at vi bare tror vi blir dårligere, fordi flere folk kan dele det de skriver med offentligheten?

De eneste tekstene som ble lest før Internett var skrevet av utdannede skribenter, eller de som hadde en interesse for skriving.

Dette er mennesker som vanligvis er veldig flinke til å skrive rett. I dag er det så vanlig å publisere hva du tenker, og å skrive det slik du ville sagt det.

Hva kan vi gjøre?

Norsk er et språk med mye historie og kultur knyttet til det. Det er viktig at vi lærer yngre generasjoner å bruke det, både muntlig og skriftlig.

De som sliter med å skrive godt kan ofte føle seg usikre når enn de skriver noe som helst og dette kan begrense kreativiteten. Ved å hjelpe barn og unge med å forbedre kommunikasjonsferdighetene og hvordan de skriver, kan dette la flere kreative sjeler slippe til.

 

Hva er Fordelene med å Skrive Hver Dag?

Den eneste måten du kan forbedre skrivestilen din er ved å øve masse! Jo mer du skriver, jo bedre blir skriveteknikken din. Det er derfor det er en god idé for de som virkelig vil utvikle skriveferdighetene å skrive ofte. Dette er folk som bør skrive hver dag.

De som ønsker å bli skribenter, selv om de allerede er flinke, bør skrive og publisere hver dag. Det er veldig viktig at noen andre leser det du skriver slik at du kan få konstruktiv kritikk og utvikle deg.

Visste du at alle bøker redigere før de publiseres, selv de som er skrevet av verdenskjente forfattere?

Det er derfor det er så viktig at du får noen andre til å se igjennom etter slurvefeil eller for tips om endringer som kanskje forbedrer boka. Redigerere er eksperter og er ofte forfattere selv.

 

Husk å lese like mye som du skriver

Å lese variert og i forskjellige stiler kan hjelpe deg med å utvikle nye skriveteknikker og forbedre skriveferdighetene dine.

Tekster tolkes forskjellig av alle lesere. Det er dette som gjør det så subjektivt å lese og skrive. Bøker skal få fram følelser hos leseren, så det er viktig å kunne gjøre dette som forfatter.

Ved å bli mer kjent med flere tekster, kan du begynne å kritisere. Dette er et godt tegn for det betyr du bryr deg om skriving!

 

Norsk Språkhistorie

Historien om det norske språk kan begynne med urnordisk i år 400, hvor mye av språket vårt var blandet sammen med andre. Videre så er det ikke før mellomnorsk og rett før unionsoppløsningen at norsk utvikler seg til noe nærmere det vi er kjent med i dag.

 

Trenger du en lærer i Norsk (bokmål) som fremmedspråk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.