Hjemmeside
Gi undervisning
Trondheim 
200kr/time
1. kurstime gratis!
Verifisert lærerprofil
Svartid 24t
Kurs som tilbys av Patrick
 • Individuell
Disse kursene kan finne sted
 • Hos deg
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Politikk
 • Internasjonal politikk
 • Statsvitenskap
 • Filosofihistorie
Nivåer
 • Høyere utdanning
 • Ungdomsskole
 • VGS - 1. trinn
 • VGS - 2. trinn
 • VGS - 3. trinn
 • Yrkesfag

Lektorstudent på 4. året ved NTNU gir privatundervisning i alle samfunnsfag, engelsk og historie fra ungdomsskole- til videregående nivå, i Trondheim

Metodikk

Jeg vet at nøkkelen til historie og samfunnsfag er å forstå. Hvorfor er det sånn? hvordan kom vi hit?

Uten forståelse er det vanskelig å huske fakta, eller i det hele tatt se poenget med å huske fakta.

Gjennom diskusjon og samtale finner vi svarene sammen, og da kommer faktakunnskapen samtidig, med mening.

Bakgrunn

Jeg går lektorutdanning i samfunnsfag ved NTNU. Jeg har hovedfag i statsvitenskap og andrefag med historie og engelsk.

Det vil si at jeg er kompetent til å undervise i alle samfunnsfag, historie og engelskfag fra 8-13. Trinn

Jeg kommer fra Røros, er 24 år og bor på Singsaker i Trondheim.

Jeg har hatt praksis og vikartimer på Trondheim katedralskole.

Priser

Pris for 5 timer med kurs : 900kr
Pris for 10 timer med kurs : 1600kr
Kurs som tilbys av Patrick
Individuell
Disse kursene kan finne sted
Hos deg
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Politikk
 • Internasjonal politikk
 • Statsvitenskap
 • Filosofihistorie
Nivåer
 • Høyere utdanning
 • Ungdomsskole
 • VGS - 1. trinn
 • VGS - 2. trinn
 • VGS - 3. trinn
 • Yrkesfag

Liknende lærere

samfunnsfagkurs i nærheten? Her er et utvalg av lærerannonser du kan sjekke ut.
Superprof kan også foreslå politikkkurs for å hjelpe deg.
Å lære er ikke et problem, internasjonal politikkkurs for alle!
Å ta et statsvitenskapkurs har aldri vært enklere: du kommer til å lære nye ferdigheter.

Trondheim
Statsvitenskapstudent på NTNU i Trondheim gir samf, sosiologi eller politikkurs på VGS & ungdomsskole
220kr
Julia
 • (3 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Jeg ville introdusert mine kurs ved å forsøke å kartlegge hva eleven/klassen allerede kan, og hvor de eventuelle...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Journalist og samfunnsviter med lang erfaring innen medier og kommunikasjon blir gjerne din mentor!
490kr
Kjersti
1. kurstime gratis!

Jeg vil gjerne bli kjent med deg som trenger hjelp og støtte, for å kunne jobbe sammen er det viktig å vite litt om...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Statsvitenskapsstudent tilbyr undervisning innenfor samfunnsfag & politikkfag, lokalt i Trondheim eller over nett
200kr
Jørgen
1. kurstime gratis!

Det viktigste i denne formen for privatundervisning er å kartlegge elevens kunnskapsnivå innenfor det konkrete emnet,...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Student hjelper deg med historie, samfunnsfag og sosiologi! Undervisning, leksehjelp, prøver, osv.
200kr
Rakel
1. kurstime gratis!

Jeg er opptatt av å få en god oversikt over pensum. Jeg fokuserer på nøkkelord og nøkkelsetninger, for å korte ned hva...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
«Godt og blandet» Humaniora, medievitenskap (bachelor), sosiologi, språk, koding (html) og forretningsutvikling.  Effektiv og imøtekommende - håper vi snakkes!
200kr
Sunniva
1. kurstime gratis!

Motivere til læring og dele opp sluttmålet til mindre mestringsoppgaver underveis. Fokus på den enkelte elev, alt...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Lektor med mastergrad fra NTNU gir geografi-, historie og samfunnsfagkurs til elever på ungdomskole og vgs i Trondheim
229kr
Thomas
1. kurstime gratis!

Min undervisningsmetode avhenger av temaet og hvilken metode fungerer best for de eller dem som jeg skal lære bort til....

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Bachelors student i Statsvitenskap ved NTNU tilbyr hjelp i Historie, statsvitenskap, internasjonal politikk og sosiologi
235kr
Eirik
1. kurstime gratis!

Min prefererte læringsmetode er via samtaler og presentasjoner. Teorien bak dette er at om man blir kontinuerlig utfordret...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Filosofistudent på universitetet som kan tilby undervisning i filosofi, religion, engelsk og samfunnsfag
220kr
Trude
1. kurstime gratis!

Læring trenger ikke være kjedelig, det hele handler om å finne de teknikkene som funker for deg. Målet mitt er at du...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Lektor utdannet ved NTNU gir undervisning og leksehjelp i historie til elever på ungdomsskole og videregående skole.
550kr
Henriette
1. kurstime gratis!

Jeg gir deg den hjelpen og støtten du ønsker og trenger! Vi lærer alle forskjellig, og derfor mener jeg det er viktig å...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Filosofistudent tilbyr undervisning i filosofi- og filosofihistorie opp til universitetsnivå i Trondheim.
180kr
Mona Simers
1. kurstime gratis!

Jeg baserer min undervisning på samtale og spørsmål frem og tilbake. En viktig del av det å lære filosofi er å kunne...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Realfag/toppidrettsstudent tilbyr kurs og leksehjelp i Samfunnsfag, Naturfag, Engelsk, Matte og RLE opp til Videregående nivå
200kr
Didrik Menes
1. kurstime gratis!

Jeg baserer min undervisningsmetode på individuelle og personlige tilpasninger slik at du lærer på den måten du trives...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Samfunnsengasjert Ingeniørstudent på NTNU gir kurs i samfunnsfag, historie og geografi for 1-13.trinn
210kr
Sigurd
1. kurstime gratis!

Min undervisningsmetode er fokusert på enkeltelevens behov og vil gi eleven flere nyttige metoder for å lære pensum mest...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Lektorstudent med undervisningskompetanse i samfunnsfag og nordisk tilbyr leksehjelp og privatundervisning i Trondheim.
169kr
Trym
1. kurstime gratis!

Min metode vil være tilpasset dine behov og ta utgangspunkt i de aktuelle læreplanmålene. Før vi setter i gang...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Økonomistudent med en god bakgrunn med samfunnsfag. Tidligere studert internasjonale rellasjoner pluss stor egeninteresse for samfunnet.
215kr
Elida
1. kurstime gratis!

Jeg har troen på undervisning hvor man diskuterer diverse problemstillinger sammen hvor man etterpå kan notere viktige...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Statsviter tilbyr Kurs i internasjonal politikk, statsvitenskap og islamske studier opptil universitetsnivå
250kr
Sonia
1. kurstime gratis!

Jeg har en kombinasjon av direkte-instruksjoner og utforskendeundervisningsmetode. Mine kursopplegg er interaktivt med...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Trondheim
Antropolog med erfaring fra flyktningleir, barnehage, fjellhytte, skole og hotell! Master med tema mødre og likestilling i et av verdens mest likestilte land.
200kr
Ragnhild avelsgaard
1. kurstime gratis!

Som lærer på folkeuniversitetet og som lærer på asylmottak og i flyktningleir har jeg lagt stor vekt på god...

undervisning i person Godkjent profil
Hos lærer Hos deg Via webcam
1 time Ikke tilgjengelig 200kr Ikke tilgjengelig
5 timer Ikke tilgjengelig 900kr Ikke tilgjengelig
10 timer Ikke tilgjengelig 1600kr Ikke tilgjengelig
Reserver et kurs