,
Søk i nærheten av meg
Hjemmeside
Gi undervisning

Finn
den perfekte læreren

Hva vil du lære i dag?

Språk

Arabisk

Arabisk Arabisk - muntlig formidling Arabisk - muntlig forståelse Arabisk - oversettelse Arabisk - skriftlig formidling Arabisk - skriftlig forståelse Arabisk - vokabular

Engelsk

Amerikansk engelsk Britisk-engelsk Business engelsk Engelsk Engelsk litteratur Engelsk - muntlig formidling Engelsk - muntlig forståelse Engelsk oversettelse Engelsk - reduksjon av aksent Engelsk - skriftlig formidling Engelsk - skriftlig forståelse Engelsk - vokabular TOEFL

Fransk

Fransk Fransk - muntlig formidling Fransk - muntlig forståelse Fransk - oversettelse Fransk - reduksjon av aksent Fransk - skriftlig formidling Fransk - skriftlig forståelse Fransk - vokabular

Italiensk

Italiensk Italiensk - muntlig formidling Italiensk - muntlig forståelse Italiensk - oversettelse Italiensk - skriftlig formidling Italiensk - skriftlig forståelse Italiensk - vokabular

Japansk

Japansk Japansk - muntlig forståelse Japansk - skriftlig formidling Japansk - skriftlig forståelse Japansk - vokabular

Kinesisk

Kinesisk Kinesisk - muntlig formidling Kinesisk - muntlig forståelse Kinesisk - skriftlig formidling Kinesisk - skriftlig forståelse Kinesisk - vokabular Mandarin

Nederlandsk

Nederlandsk Nederlandsk - muntlig forståelse Nederlandsk - skriftlig formidling Nederlandsk - skriftlig forståelse Oversettelse - nederlandsk Vokabular - nederlandsk

Norsk som fremmedspråk

Norsk (bokmål) - muntlig formidling Norsk (bokmål) - muntlig forståelse Norsk (bokmål) - skriftlig formidling Norsk (bokmål) - skriftlig forståelse Norsk (bokmål) som fremmedspråk Norsk (nynorsk) - muntlig forståelse Norsk (nynorsk) - skriftlig formidling Norsk (nynorsk) - skriftlig forståelse Norsk (nynorsk) som fremmedspråk

Portugisisk

Portugisisk  Portugisisk (Brasil) Portugisisk - muntlig formidling Portugisisk - muntlig forståelse Portugisisk - oversettelse Portugisisk (Portugal) Portugisisk - skriftlig formidling Portugisisk - vokabular

Spansk

Argentinsk spansk Spansk Spansk - muntlig formidling Spansk - muntlig forståelse Spansk - oversettelse Spansk - reduksjon av aksent Spansk - skriftlig formidling Spansk - skriftlig forståelse Spansk - vokabular

Tysk

Oversettelse - tysk Tysk Tysk - muntlig formidling Tysk - muntlig forståelse Tysk - reduksjon av aksent Tysk - skriftlig formidling Tysk - skriftlig forståelse Vokabular - tysk

Annet

Albansk Andre språk Hindi Koreansk Litauisk Norsk tegnspråk Persisk Rumensk Russisk Serbokroatisk Thailandsk Tyrkisk Urdu

Skolefag

Biologi

Anatomi Biologi Biologi 1 og 2 Bioteknologi Botanikk Cellebiologi Evolusjonsbiologi  Fysiologi Genetikk Geologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Patofysiologi Zoologi

Humaniora

Andre humaniorafag Antropologi Digital kommunikasjon Etikk Filmhistorie Filosofi Filosofihistorie Generell kultur Geografi - Høyere utdanning Geopolitikk Grunnleggende geografi Historie - geografi Historie - Høyere utdanning Humaniora Internasjonal politikk Internasjonale relasjoner Islamsk religion Islamske studier Journalisme Kommunikasjon Krigsstudier Kristen religion Logikk Midtøstenstudier Mytologi Non-verbal kommunikasjon Offentlig politikk Pedagogi Politikk Psykologi Religionsvitenskap Samfunnsfag Seksualundervisning Sosial kommunikasjon Sosialarbeid Sosialpsykologi Sosialvitenskap Sosiologi Statsvitenskap Urbanisme Vitenskapshistorie

Leksehjelp

akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Leksehjelp Metodikk Skolecoaching Tankekart Utdanningsveiledning

Litteratur

Essayskriving Gjennomlesing Grammatikk Hjelp til CV og motivasjonsbrev Hjelp til masteroppgave Kreativ skriving Kritisk tenkning Leseforståelse Lesing Litteratur Muntlig formidling Norsk bokmål Norsk (nynorsk) Redaksjonsarbeid Retorikk Rettskriving Skoleengelsk Skolespansk Verbbøying

Medisin

Eldreomsorg Helsefag Medisin Sykepleier

Økologi

Bærekraftig utvikling Miljøstudier Økologi

Økonomi

Administrasjon Digital markedsføring Entreprenørskap Finans finansregnskap Forhandling HR HR og kommunikasjon Ledelse og organisasjon Logistikk Makroøkonomi Markedsføring Mikroøkonomi Økonometri Økonomi Opprettelse av selskap Organisasjonsmanagement Prosjektledelse Regnskap Salg Sannsynlighet Skatt Start up

Rettsvitenskap (jus)

Arbeidsrett Eiendomsrett Forvaltningsrett Generell jus Kjøpsrett Privatrett

Skolefag

Algebra Algoritme Andre realfag Aritmetikk Astrofysikk Biokjemi Farmasøytisk kjemi Fysikk 1 og 2 Fysikk - Høyere utdanning Fysikk - Kjemi Geometri IT Kalkulasjon Kjemi 1 og 2 Kjemi - Høyere utdanning Kvantefysikk Kvantitative metoder Matematikk Matematisk analyse Matematisk logikk Matkjemi Natur, liv og teknologi Naturfag Naturfag Organisk kjemi P-Matte (1P og 2P) R-matte (R1 og R2) S-matte (S1 og S2) SPSS Statistikk T-matte (1T og 2T) Teknikk Termodynamikk Trigonometri

Tilpasset undervisning

Ekstrahjelp for elever med ADD Ekstrahjelp for elever med ADHD Ekstrahjelp for elever med Asperger syndrom Ekstrahjelp for elever med autisme Ekstrahjelp for elever med dysleksi Ekstrahjelp for elever med funksjonshemming Ekstrahjelp for elever med lesevansker Ekstrahjelp for elever med mattevansker Ekstrahjelp for elever med språkvansker Ekstrahjelp for elever med stavevansker

Annet

Elektrisitet Elektroteknikk Gym