,
Søk i nærheten av meg

Top ville

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Hjemmeside
Gi undervisning

Finn
den perfekte læreren

Hva vil du lære i dag?

Språk

Arabisk

Arabisk Arabisk - muntlig formidling Arabisk - muntlig forståelse Arabisk - oversettelse Arabisk - reduksjon av aksent Arabisk - skriftlig formidling Arabisk - skriftlig forståelse Arabisk - vokabular

Engelsk

Amerikansk engelsk Britisk-engelsk Business engelsk Engelsk Engelsk litteratur Engelsk - muntlig formidling Engelsk - muntlig forståelse Engelsk oversettelse Engelsk - reduksjon av aksent Engelsk - skriftlig formidling Engelsk - skriftlig forståelse Engelsk - vokabular Juridisk engelsk TOEFL TOEIC

Fransk

DALF Fransk Fransk - muntlig formidling Fransk - muntlig forståelse Fransk - oversettelse Fransk - reduksjon av aksent Fransk - skriftlig formidling Fransk - skriftlig forståelse Fransk - vokabular

Italiensk

Italiensk Italiensk - muntlig formidling Italiensk - muntlig forståelse Italiensk - oversettelse Italiensk - reduksjon av aksent Italiensk - skriftlig formidling Italiensk - skriftlig forståelse Italiensk - vokabular

Japansk

Japansk Japansk - muntlig formidling Japansk - muntlig forståelse Japansk - oversettelse Japansk - skriftlig formidling Japansk - skriftlig forståelse Japansk - vokabular

Kinesisk

Kinesisk Kinesisk - muntlig formidling Kinesisk - muntlig forståelse Kinesisk - oversettelse Kinesisk - skriftlig formidling Kinesisk - skriftlig forståelse Kinesisk - vokabular Mandarin

Nederlandsk

Nederlandsk Nederlandsk - muntlig formidling Nederlandsk - muntlig forståelse Nederlandsk - skriftlig formidling Nederlandsk - skriftlig forståelse Oversettelse - nederlandsk Vokabular - nederlandsk

Norsk som fremmedspråk

Norsk (bokmål) - muntlig formidling Norsk (bokmål) - muntlig forståelse Norsk (bokmål) - skriftlig formidling Norsk (bokmål) - skriftlig forståelse Norsk (bokmål) som fremmedspråk Norsk (nynorsk) - muntlig formidling Norsk (nynorsk) - muntlig forståelse Norsk (nynorsk) - skriftlig formidling Norsk (nynorsk) - skriftlig forståelse Norsk (nynorsk) som fremmedspråk

Portugisisk

Portugisisk  Portugisisk (Brasil) Portugisisk - muntlig formidling Portugisisk - muntlig forståelse Portugisisk - oversettelse Portugisisk (Portugal) Portugisisk - skriftlig formidling Portugisisk - vokabular

Spansk

Argentinsk spansk Spansk Spansk - muntlig formidling Spansk - muntlig forståelse Spansk - oversettelse Spansk - reduksjon av aksent Spansk - skriftlig formidling Spansk - skriftlig forståelse Spansk - vokabular

Tysk

Oversettelse - tysk Tysk Tysk - muntlig formidling Tysk - muntlig forståelse Tysk - reduksjon av aksent Tysk - skriftlig formidling Tysk - skriftlig forståelse Vokabular - tysk

Annet

Albansk Andre språk Finsk Hindi Koreansk Moderne gresk Norsk tegnspråk Persisk Polsk Rumensk Russisk Serbokroatisk Tamil Tyrkisk Urdu

Skolefag

Biologi

Anatomi Biologi Biologi 1 og 2 Bioteknologi Botanikk Cellebiologi Evolusjonsbiologi  Fysiologi Genetikk Geologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Patofysiologi Zoologi

Humaniora

Andre humaniorafag Antropologi Digital kommunikasjon Etikk Filmhistorie Filosofi Filosofihistorie Generell kultur Geografi - Høyere utdanning Geopolitikk Grunnleggende geografi Historie - geografi Historie - Høyere utdanning Humaniora Internasjonal politikk Internasjonale relasjoner Islamsk religion Islamske studier Journalisme Kommunikasjon Krigsstudier Kristen religion Logikk Logisk filosofi Midtøstenstudier Mytologi Non-verbal kommunikasjon Offentlig politikk Pedagogi Politikk Psykologi Religionsvitenskap Samfunnsfag Seksualundervisning Sosial geografi Sosial kommunikasjon Sosialarbeid Sosialpsykologi Sosialvitenskap Sosiologi Statsvitenskap Urbanisme Vitenskapshistorie

Ingeniør

Elektrisitet Elektronikk Elektroteknikk Mekanikk Teknisk tegning

Leksehjelp

Akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Leksehjelp Metodikk Skolecoaching Tankekart Utdanningsveiledning

Litteratur

Avhandling Baskisk språk og litteratur Essayskriving Fonetikk Fransk språk og litteratur Gjennomlesing Grammatikk Håndskriving Hjelp til CV og motivasjonsbrev Hjelp til masteroppgave Kreativ skriving Kritisk tenkning Leseforståelse Lesing Lingvistikk Litteratur Muntlig formidling Norsk bokmål Norsk (nynorsk) Redaksjonsarbeid Retorikk Rettskriving Skoleengelsk Skolespansk Verbbøying

Medisin

Ambulansefag Eldreomsorg Helsefag Medisin Offentlig helse Sykepleier

Økologi

Bærekraftig utvikling Miljøstudier Økologi

Økonomi

Administrasjon Digital markedsføring Entreprenørskap Finans finansregnskap Forhandling HR HR og kommunikasjon Ledelse og organisasjon Logistikk Makroøkonomi Management og bedriftsledelse Markedsføring Mikroøkonomi Økonomi Opprettelse av selskap Organisasjonsmanagement PR Prosjektledelse Regnskap Salg Sannsynlighet Selskapsstrategi Skatt Start up Trading

Rettsvitenskap (jus)

Arbeidsrett Eiendomsrett Forvaltningsrett Generell jus Internasjonal rett Kjøpsrett Privatrett Statsforfatningsrett Strafferett

Skolefag

Algebra Algoritme Andre realfag Aritmetikk Astrofysikk Biokjemi Farmasøytisk kjemi Fysikk 1 og 2 Fysikk - Høyere utdanning Fysikk - Kjemi Geometri IT Kalkulasjon Kjemi 1 og 2 Kjemi - Høyere utdanning Kvantefysikk Kvantitative metoder Matematikk Matematisk analyse Matematisk logikk Matkjemi Natur, liv og teknologi Naturfag Naturfag Organisk kjemi P-Matte (1P og 2P) R-matte (R1 og R2) S-matte (S1 og S2) SPSS Statistikk T-matte (1T og 2T) Teknikk Termodynamikk Trigonometri

Skolegym

Gym Idrett og ledelse Skolegym

Tilpasset undervisning

Ekstrahjelp for elever med ADD Ekstrahjelp for elever med ADHD Ekstrahjelp for elever med Asperger syndrom Ekstrahjelp for elever med autisme Ekstrahjelp for elever med dysleksi Ekstrahjelp for elever med funksjonshemming Ekstrahjelp for elever med lesevansker Ekstrahjelp for elever med mattevansker Ekstrahjelp for elever med språkvansker Ekstrahjelp for elever med stavevansker

Annet

Design