Hjemmeside
Gi undervisning
250kr/time
1. kurstime gratis!
Verifisert lærerprofil
Svartid 24t
Kurs som tilbys av Jens Kristian
 • Individuell
 • I gruppe
Disse kursene kan finne sted
 • Hos ham
 • Hos deg
 • Via webcam
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - geografi
 • Politikk
 • Internasjonal politikk
 • Statsvitenskap
 • Internasjonale relasjoner
Nivåer
 • Alle nivåer

Statsvitenskapsstudent tilbyr undervisning i samfunnsfag for ungdomsskole og vgs-nivå i Oslo eller over nett

Metodikk

Min metode er samtale med eleven for å kartlegge hvor behovet for økte ferdigheter er størst. Deretter er det etter min mening leksjoner innenfor de temaer som behøver å belyses, hvor det etter hver leksjon legges opp til en dialog og diskusjon for å få eleven til å få et personlig forhold til det faglige innholdet.

Bakgrunn

Jeg er student i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har jeg studert Internasjonale relasjoner ved Nord universitet, samt etikk, jus og militærmakt ved Forsvarets høgskole. Etter å ha arbeidet 4 år i Forsvaret, starter jeg på sivile studier ved universitetet i Oslo, og jobber i dag som rådgiver i Venstre.

Priser

Priser for webkamerakurs : 250kr/time
Kurs som tilbys av Jens Kristian
Individuell
I gruppe
Disse kursene kan finne sted
Hos ham
Hos deg
webcam
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - geografi
 • Politikk
 • Internasjonal politikk
 • Statsvitenskap
 • Internasjonale relasjoner
Nivåer
 • Alle nivåer

Jens Kristians CV


UTDANNING
Universitet i Oslo
2019-d.d. Bachelor i Statsvitenskap (pågående)

Nord universitet
2017-2018 Personalledelse og kompetanseutvikling, 20 studiepoeng
2015-2016 Årsstudium i Internasjonale relasjoner, 60 studiepoeng

Forsvarets høgskole
2015 ”Etikk og militærmakt” og ”Jus og militærmakt”, 10 studiepoeng

Sola videregående skole
2011-2014 Gjennomført videregående skole med generell studiekompetanse


ARBEIDSERFARING
Venstre
2018-d.d. Organisasjonsrådgiver Oslo Venstre

Forsvaret
2014-2018 Landstillitsvalgt i Forsvaret

SAS Ground Handling
2013-2016 Flyarbeider ved Stavanger lufthavn Sola

Stavanger turistforening
2011-2015 Informasjonsmedarbeider i Stavanger turistforenings tursenter

Solabladet
2012-2016 Fast skribent for avisen


FRIVILLIGE VERV
Foreningen Norden
2019-d.d. Nestleder i Foreningen Nordens ungdom

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
2018-d.d. Medlem i tildelingsutvalget for støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta

Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA)
2017-d.d. Økonomiansvarlig i YATA Norges landsstyre

Den norske turistforening (DNT)
2012-2016 Landsstyremedlem i DNT ung

Sola videregående skole
2011-2014 Elevrådsrepresentant

Venstre
2011-2013 Nestleder Sola Venstre


OFFENTLIGE VERV
Stavanger tingrett
2017-d.d. Meddommer i Stavanger tingrett

Forsvaret
2017-2018 Nemndsmedlem i Klagenemnda for vernepliktssaker

Forsvarsdepartementet
2016-d.d. Nemndsmedlem i Klagenemnda for disiplinærsaker

Sola bredbånd AS
2016-d.d. Styremedlem i selskapet

Sola kommune
2015-d.d. 1. vararepresentant til kommunestyret


ANNET
Forsvaret
2014-2015 Førstegangstjeneste i Luftforsvaret


SPRÅK
Norsk – Meget god formidlingsevne muntlig og skriftlig
Engelsk – God formidlingsevne muntlig og skriftlig
Tysk – Noe god formidlingsevne muntlig og skriftlig
Russisk – Grunnleggende formidlingsevne muntlig og skriftlig


Liknende lærere

samfunnsfagkurs i nærheten? Her er et utvalg av lærerannonser du kan sjekke ut.
Superprof kan også foreslå historie - geografikurs for å hjelpe deg.
Å lære er ikke et problem, politikkkurs for alle!
Å ta et internasjonal politikkkurs har aldri vært enklere: du kommer til å lære nye ferdigheter.

Oslo
Jeg er en engasjerende lærer i Oslo-skolen som tilbyr leksehjelp/privattimer i historie/geografi.
250kr
Therese
1. kurstime gratis!

Jeg baserer mine kurs ut fra elevens behov. Sammen kan vi skreddersy et opplegg som passer den enkelte for et best mulig...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Trenger du hjelp med samfunnsfag, statsvitenskap eller politikk? Politisk rådgiver til unnsetning!
300kr
Jelena
1. kurstime gratis!

I mine timer er alltid eleven i sentrum. Jeg legger opp til at du skal bli så god som mulig, men legger ikke skjul på at...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Lektorstudent med ped. Tilbyr målrettet privatundervisning i historie og engelsk i Oslo
300kr
Marie
 • (2 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Ønsker du hjelp i historie eller engelsk? Jeg tilbyr en-til-en-undervisning, gruppeundervisning, eller undervisning over...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Student i internasjonale relasjoner hjelper deg å lære samfunnsfag på ungdomsskolen, videregående eller universitet.
200kr
Jean-Marc
 • (4 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Undervisningen foregår ved at vi fokuserer på å aktualisere det vi lærer slik at vi ser nytteverdigen og relevansen av...

undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Nyutdannet masterstudent tilbyr kurs og skolehjelp på videregående eller universitetsnivå, i Oslo.
225kr
Tomas
1. kurstime gratis!

Min metode består i å kartlegge studentens nivå og behov, for så å finne den beste måten å tilpasse undervisningen...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil Svarer innen én time
Oslo
Ung jente nylig uteksaminert fra VGs tilbyr hjelp i SSØ-fag i VGs samt hjelp til fag på barneskole.
150kr
Leyla
1. kurstime gratis!

Min undervisningsmetode er at jeg drøfter sammen med eleven hvordan han/hun ønsker at opplegget skal foregå og at vi tar...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Hei. Jeg er en flink privatlærer i mattematikk 1P og samfunnsfag. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.
150kr
Afrar Nishat
 • (1 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Jeg bruker ulike metoder for å lære andre, det spørs hvordan eleven liker å lære. Den mest effektive metoden er basert...

undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Journalist och historiker fra Sverige tilbyr privatkurs i Historie og skrivande på svensk
230kr
Olle
1. kurstime gratis!

Jeg lærer gjennom først og fremst treningsbok og andre bøker som jeg synes eleven bør lære. Når det gjelder historie...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Nyutdannet samfunnsviter og redaktør med bachelorgrad (honours) i Political science. Teoretiske røtter i den amerikanske tankeskolen. Hadde hovedfokus på internasjonale relasjoner, komparativ politikk
187kr
Peter Christian
1. kurstime gratis!

Jeg begynner undervisningen med sterk vekt på kildekritikk og kommunikasjon. Jeg søker tillit hos mine elever slik at jeg...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Lektorstudent med flere års erfaring som lærer på alle skoletrinn gir kurs i samfunnsfag, historie og engelsk.
250kr
Jakob
 • (4 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

God undervisning avhenger av situasjonen. For at eleven skal få maksimalt utbytte er det kritisk at jeg tilpasser...

undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Historiestudent tilbyr historie som privat du du du du du du sk
200kr
Hdkdjdh
1. kurstime gratis!

fj fj du du dj du du du du eu ix id id id idi idix idisk duuf idisk xi

Kurs på webcam undervisning i person
Oslo
Statsviter bosatt i Oslo som gir privatundervisning i samfunnsfag til elever i videregående skole og studenter
250kr
Gaute
1. kurstime gratis!

Jeg liker å undervise mennesker både en til en, noe jeg har erfaring fra som tidligere leksehjelper overfor...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Religion og samfunnstudent på UiO tilbyr hjelp til Samfunnsfag og Religionsfag :)
140kr
Adrian
1. kurstime gratis!

Min undervisningsmetode er veldig dialog orientert. Mestringsfølelse er det viktigste når det kommer til læring, og å ha...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Forstå verden og samfunnet bedre med god samfunnsvitenskapelig forståelse. Verden blir ikke den samme igjen!
250kr
Therese
1. kurstime gratis!

Jeg varierer min undervisning og tilpasser den til hver enkelt student. Læring skal være gøy. Jeg liker å variere mellom...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Hos ham Hos deg Via webcam
1 time 250kr 250kr 250kr
Reserver et kurs