Finn
den perfekte læreren

Hva vil du lære i dag?

Språk

Arabisk

Arabisk Arabisk - muntlig formidling Arabisk - muntlig forståelse Arabisk - oversettelse Arabisk - reduksjon av aksent Arabisk - skriftlig formidling Arabisk - skriftlig forståelse Arabisk - vokabular

Engelsk

Amerikansk engelsk Britisk-engelsk Business engelsk Engelsk Engelsk litteratur Engelsk - muntlig formidling Engelsk - muntlig forståelse Engelsk oversettelse Engelsk - reduksjon av aksent Engelsk - skriftlig formidling Engelsk - skriftlig forståelse Engelsk - vokabular Juridisk engelsk TOEFL TOEIC Trinity

Fransk

DALF DELF Fransk Fransk - muntlig formidling Fransk - muntlig forståelse Fransk - oversettelse Fransk - reduksjon av aksent Fransk - skriftlig formidling Fransk - skriftlig forståelse Fransk - vokabular

Italiensk

Italiensk Italiensk - muntlig formidling Italiensk - muntlig forståelse Italiensk - oversettelse Italiensk - reduksjon av aksent Italiensk - skriftlig formidling Italiensk - skriftlig forståelse Italiensk - vokabular

Japansk

Japansk Japansk - muntlig formidling Japansk - muntlig forståelse Japansk - oversettelse Japansk - reduksjon av aksent Japansk - skriftlig formidling Japansk - skriftlig forståelse Japansk - vokabular

Kinesisk

Kinesisk Kinesisk - muntlig formidling Kinesisk - muntlig forståelse Kinesisk - oversettelse Kinesisk - reduksjon av aksent Kinesisk - skriftlig formidling Kinesisk - skriftlig forståelse Kinesisk - vokabular Mandarin

Nederlandsk

Nederlandsk Nederlandsk - muntlig formidling Nederlandsk - muntlig forståelse Nederlandsk - skriftlig formidling Nederlandsk - skriftlig forståelse Oversettelse - nederlandsk Vokabular - nederlandsk

Norsk som fremmedspråk

Norsk (bokmål) - muntlig formidling Norsk (bokmål) - muntlig forståelse Norsk (bokmål) - skriftlig formidling Norsk (bokmål) - skriftlig forståelse Norsk (bokmål) som fremmedspråk Norsk (nynorsk) - muntlig formidling Norsk (nynorsk) - muntlig forståelse Norsk (nynorsk) - skriftlig formidling Norsk (nynorsk) - skriftlig forståelse Norsk (nynorsk) som fremmedspråk

Portugisisk

Portugisisk  Portugisisk (Brasil) Portugisisk - muntlig formidling Portugisisk - muntlig forståelse Portugisisk - oversettelse Portugisisk (Portugal) Portugisisk - reduksjon av aksent Portugisisk - skriftlig formidling Portugisisk - skriftlig forståelse Portugisisk - vokabular

Spansk

Argentinsk spansk Spansk Spansk - muntlig formidling Spansk - muntlig forståelse Spansk - oversettelse Spansk - reduksjon av aksent Spansk - skriftlig formidling Spansk - skriftlig forståelse Spansk - vokabular

Tysk

Oversettelse - tysk Tysk Tysk - muntlig formidling Tysk - muntlig forståelse Tysk - reduksjon av aksent Tysk - skriftlig formidling Tysk - skriftlig forståelse Vokabular - tysk

Annet

Albansk Andre språk Bulgarsk Dansk Hebraisk Hindi Koreansk Moderne gresk Norsk tegnspråk Persisk Polsk Rumensk Russisk Samiske språk Serbokroatisk Svensk Swahili Tagalog Thailandsk Tigrinja Tyrkisk Ukrainsk Ungarsk Urdu