,
Søk i nærheten av meg

Top ville

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Hjemmeside
Gi undervisning

Finn
den perfekte læreren

Hva vil du lære i dag?

Skolefag

Biologi

Anatomi Biologi Biologi 1 og 2 Bioteknologi Botanikk Cellebiologi Evolusjonsbiologi  Fysiologi Genetikk Geologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Patofysiologi Zoologi

Humaniora

Andre humaniorafag Antropologi Digital kommunikasjon Etikk Filmhistorie Filosofi Filosofihistorie Generell kultur Geografi - Høyere utdanning Geopolitikk Grunnleggende geografi Historie - geografi Historie - Høyere utdanning Humaniora Internasjonal politikk Internasjonale relasjoner Islamsk religion Islamske studier Journalisme Kommunikasjon Krigsstudier Kristen religion Kunsthistorie Logikk Logisk filosofi Mediesosiologi Midtøstenstudier Mytologi Non-verbal kommunikasjon Offentlig politikk Pedagogi Politikk Psykologi Religionsvitenskap Samfunnsfag Seksualundervisning Sosial geografi Sosial kommunikasjon Sosialarbeid Sosialpsykologi Sosialvitenskap Sosiologi Sportspsykologi Statsvitenskap Teologi Urbanisme Vitenskapshistorie

Ingeniør

Byggeteknikk Elektrisitet Elektrisk ingeniør Elektronikk Elektroteknikk Ingeniørvitenskap Mekanikk Styreteknikk

Leksehjelp

Akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Leksehjelp Metodikk Skolecoaching Tankekart Utdanningsveiledning

Litteratur

Avhandling Essayskriving Fonetikk Fransk språk og litteratur Gjennomlesing Grammatikk Håndskriving Hjelp til CV og motivasjonsbrev Hjelp til masteroppgave Hurtiglesing International Baccalaureate Kreativ skriving Kritisk tenkning Leseforståelse Lesekyndighet Lesing Lingvistikk Litteratur Muntlig formidling Norsk bokmål Norsk (nynorsk) Redaksjonsarbeid Retorikk Rettskriving Skoleengelsk Skolespansk Verbbøying

Medisin

Ambulansefag Eldreomsorg Fysiolog Helsefag Idrettsvitenskap Medisin Offentlig helse Sykepleier

Økologi

Bærekraftig utvikling Miljøstudier Økologi

Økonomi

Administrasjon Digital markedsføring Entreprenørskap Finans Finansregnskap Forhandling HR HR og kommunikasjon Internasjonal handel Ledelse og organisasjon Ledelsesvitenskap Logistikk Makroøkonomi Management og bedriftsledelse Markedsføring Mikroøkonomi Økonometri Økonomi Opprettelse av selskap Organisasjonsmanagement PR Prosjektledelse Regnskap Salg Sannsynlighet Selskapsstrategi Skatt Start up Trading

Rettsvitenskap (jus)

Arbeidsrett Eiendomsrett Familierett Forretningsrett Forvaltningsrett Generell jus Internasjonal rett Kjøpsrett Privatrett Selskapsrett Statsforfatningsrett Strafferett

Skolefag

Algebra Algoritme Andre realfag Anvendt vitenskap Aritmetikk Astrofysikk Biokjemi Elektrokjemi Farmasøytisk kjemi Fysikk 1 og 2 Fysikk - Høyere utdanning Fysikk - Kjemi Geometri IT Kalkulasjon Kjemi 1 og 2 Kjemi - Høyere utdanning Kvantefysikk Kvantitative metoder Matematikk Matematisk analyse Matematisk logikk Matkjemi Natur, liv og teknologi Naturfag Naturfag Nukleær fysikk Organisk kjemi P-Matte (1P og 2P) R-matte (R1 og R2) S-matte (S1 og S2) SPSS Statistikk T-matte (1T og 2T) Teknikk Termodynamikk Trigonometri

Skolegym

Gym Idrett og ledelse Skolegym Skolesvømming

Tilpasset undervisning

Ekstrahjelp for elever med ADD Ekstrahjelp for elever med ADHD Ekstrahjelp for elever med Asperger syndrom Ekstrahjelp for elever med autisme Ekstrahjelp for elever med dysleksi Ekstrahjelp for elever med funksjonshemming Ekstrahjelp for elever med lesevansker Ekstrahjelp for elever med mattevansker Ekstrahjelp for elever med språkvansker Ekstrahjelp for elever med stavevansker

Annet

Design