,
Søk i nærheten av meg

Top ville

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Hjemmeside
Gi undervisning

Finn
den perfekte læreren

Hva vil du lære i dag?

Skolefag

Arkitektur

Arkitektur Dekorering Design Geometer Interiørarkitektur Interiørdesign

Biologi

Anatomi Biologi Biologi 1 og 2 Bioteknologi Botanikk Cellebiologi Evolusjonsbiologi  Fysiologi Genetikk Geologi Glykobiologi Hydrobiologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Oseanografi Patofysiologi Veterinær Zoologi

Humaniora

Andre humaniorafag Antropologi Arkeologi Community management Digital kommunikasjon Etikk Filmhistorie Filosofi Filosofihistorie Følg aktualiteten Generell kultur Geografi - Høyere utdanning Geopolitikk Grafologi Grunnleggende geografi Historie - geografi Historie - Høyere utdanning Humaniora Internasjonal politikk Internasjonale relasjoner Islamsk religion Islamske studier Journalisme Kommunikasjon Koranlesning Korantolkning Krigsstudier Kristen religion Kunsthistorie Logikk Logisk filosofi Mediesosiologi Midtøstenstudier Moderne studier Musikkhistorie Mytologi Non-verbal kommunikasjon Offentlig politikk Offentlig sikkerhet Pedagogi Politikk Psykologi Religionsvitenskap Ressursforvaltning Samfunnsfag Seksualundervisning Semiotikk Sosial geografi Sosial kommunikasjon Sosialarbeid Sosialpsykologi Sosialvitenskap Sosiologi Sportspsykologi Statsvitenskap Teologi Urbanisme Vitenskapshistorie

Ingeniør

Aeronautikk Astronomi Byggeteknikk Bygning Dataingeniør Elektrisitet Elektrisk ingeniør Elektronikk Elektroteknikk Estimering Industritegning Ingeniørvitenskap Jordbrukvitenskap Landbruksvitenskap Maskinteknikk Mekanikk Mekanisk ingeniør Metallfabrikasjon Metallurgi Robotikk Smarthus Styreteknikk Teknisk tegning Teknologi Topografi

Leksehjelp

Akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Leksehjelp Metodikk Skolecoaching Tankekart Utdanningsveiledning

Litteratur

Amerikanske studier Avhandling Baskisk språk og litteratur Diksjon Essayskriving Fonetikk Fransk språk og litteratur Galisisk språk og litteratur Gammel gresk Gjennomlesing Grammatikk Håndskriving Hjelp til CV og motivasjonsbrev Hjelp til masteroppgave Hurtiglesing International Baccalaureate Katalansk språk og litteratur Klassisk kultur Klassisk litteratur Komparativ litteratur Kreativ skriving Kritisk tenkning Latinsk Leseforståelse Lesekyndighet Lesing Lingvistikk Litteratur memoar Moderne litteratur Muntlig formidling Norsk bokmål Norsk (nynorsk) Poesi Publisering Redaksjonsarbeid Retorikk Rettskriving Skoleengelsk Skolespansk Skoletysk Universiell litteratur Valensiansk språk og litteratur Verbbøying

Medisin

Ambulansefag Apoteker Eldreomsorg Epidemiologi Ernæringsvitenskap Fysiolog Fysioterapeut Gerontologi Helsefag Idrettsvitenskap Jordmor Medisin Nevrovitenskap Odontologi Offentlig helse Ortofoni Ortopedi Osteopati Pedikyr - Fotterapi Sosiomedisinsk vitenskap Sykepleier Toksikologi

Økologi

Bærekraftig utvikling Fornybar energi Kompostering Miljøstudier Økologi Resirkulering

Økonomi

Administrasjon Bitcoin Blockchain Digital markedsføring Entreprenørskap Finans Finansledelse finansregnskap Forhandling Fundraising Handel HR HR og kommunikasjon Internasjonal handel Kommersiell analyse Kryptovaluta Ledelse og organisasjon Ledelsekontroll Ledelsesvitenskap Logistikk Makroøkonomi Management og bedriftsledelse Markedsføring Mba Mikroøkonomi Økonometri Økonomi Opprettelse av selskap Organisasjonsmanagement PR Produktdesign Prosjektledelse Regnskap Risikoledelse Salg Sannsynlighet Selskapsstrategi Skatt Start up Trading

Rettsvitenskap (jus)

Arbeidsrett Eiendomsrett Energinett Europeisk rett Familierett Finansrett Forretningsrett Forvaltningsrett Generell jus Immaterielle rettigheter Internasjonal rett Kjøpsrett Kriminologi Miljørett Offentlig finans Offentlig rett Offentlige anskaffelser Privatrett Selskapsrett Skatterett Statsforfatningsrett Strafferett Velferdsrett

Skolefag

Algebra Algoritme Andre realfag Anvendt vitenskap Aritmetikk Astrofysikk Biokjemi Elektrokjemi Farmasøytisk kjemi Fysikk 1 og 2 Fysikk - Høyere utdanning Fysikk - Kjemi Geometri Industriell kjemi IT Kalkulasjon Kjemi 1 og 2 Kjemi - Høyere utdanning Kjemiingeniør Krimetterforskning Kvantefysikk Kvantitative metoder Matematikk Matematisk analyse Matematisk logikk Matkjemi Natur, liv og teknologi Naturfag Naturfag Nukleær fysikk Organisk kjemi P-Matte (1P og 2P) R-matte (R1 og R2) Rettsmedisin S-matte (S1 og S2) SPSS Statistikk Stokatisk prosess T-matte (1T og 2T) Teknikk Termodynamikk Trigonometri

Skolegym

Gym Idrett og ledelse Skolegym Skolesvømming

Tilpasset undervisning

Dyspraksi Ekstrahjelp for elever med ADD Ekstrahjelp for elever med ADHD Ekstrahjelp for elever med Asperger syndrom Ekstrahjelp for elever med autisme Ekstrahjelp for elever med dysleksi Ekstrahjelp for elever med funksjonshemming Ekstrahjelp for elever med lesevansker Ekstrahjelp for elever med mattevansker Ekstrahjelp for elever med språkvansker Ekstrahjelp for elever med stavevansker