Elevsvar

Avlyse en kurspakke

Ønsker du å avlyse en kurspakke du har bestilt? Gå inn på meldingstjenesten.

  • Klikk på kurspakken (tre små prikker vil dukke opp)


  • Velg "avlys kurspakken"


  • Før du bekrefter dette vil du få presentert refusjonssummen.