Elevsvar

Forespørsel sendt

Du har valgt deg ut en lærer og abonnert på Elevpasset for å kunne kontakte læreren.
Du mottar deretter en e-post og sms som bekrefter at din kursforespørsel er blitt sendt.

⌛ Lærerne svarer vanligvis innen noen timer, så vent tålmodig på at din lærer besvarer din kursforespørsel for å kunne organisere første kurstime.

Vårt team holder seg oppdater på kursforespørslene gjort på plattformen og tar gjerne kontakt for å hjelpe deg om du skulle trenge det.

Ditt elevpass blir aktivert når en lærer er tilgjengelig for å gi undervisning.