Elevsvar

Første kurstime gratis

En av fordelene med elevpasset er at første kurstimen ofte tilbys gratis.

Læreren kan tilby deg en gratis kurstime med varighet på 30 min, 45 min eller 1 time. Denne tiden er verdifull for at dere skal kunne kartlegge dine undervisningsbehov og legge opp en undervisningsplan fremover!

Du finner informasjon om første kurstime på lærernes annonser.

Planlegg undervisningstimer ved hjelp av kalenderen i meldingstjenesten.