Elevsvar

Planlegg en kurspakke

Lærerne kan tilby en kurspakke i stedet for enkelttimer. Kurspakken tilbys i mange tilfeller til en mer fordelaktig pris.

Kurspakkene kan tilbys på fem eller ti timer.

Du finner informasjon om pris for enkelttimer og kurspakke på lærernes annonser.

For å sende et kurspakkeforslag til din lærer:

  • Gå inn i meldingstjenesten og samtalen med din lærer

  • Klikk på foreslå en kurspakke i høyre hjørnet

  • Velg den pakken som passer deg (fem eller ti timer)

  • Velg en betalingsmetode

  • Bekreft  • Din lærer mottar et varsel og kan bekrefte ditt forslag dersom vedkommende er tilgjengelig.


    Når kurspakken bli akseptert, blir kurstimene tilgjengelige. For å bruke disse timene må dere planlegge undervisningstimene fremover via meldingstjenesten ved å bruke foreslå en undervisning via meldingstjenesten.