Elevsvar

Endre en undervisning

Ønsker du å endre tidspunktet på en planlagt undervisningstime? Gå inn på oversikten over dine kurs:


  • Klikk på undervisningen du vil endre (tre prikker vil komme til syne)


  • Klikk på "endre kurset"


  • Velg den nye datoen eller tiden du måtte ønske


  • Endringen blir sendt til din lærer som kan akseptere eller avslå endringen.

    Om læreren ikke svarer eller ikke aksepterer endringen, vil det opprinnelige tidspunktet for undervisningstimen være gjeldende.