Lærersvar

Deaktiver eller reaktiver min annonse

Er du midlertidig utilgjengelig?
Du kan når som helst deaktivere din annonse fra din profil.

For å deaktivere din annonse:
- Gå inn på “Mine annonser”
- Klikk på “Annonsen er aktiv”
- En bekreftelsesmelding dukker da opp, klikk på “deaktiver annonsen” for å bekrefte ditt valg.

For å reaktivere din annonse :
- Gå inn på “Mine annonser”
- Klikk på “Annonsen er deaktivert". Du vil da kunne aktivere din annonse og den vil bli synlig i søkeresultatene.