Lærersvar

Første kurstime gratis

Vi tror at å tilby første kurstimen gratis er den beste måten å bli kjent med din elev og møte deres undervisningsbehov!
Du kan endre lengden på kurstimen til; 30 minutter, 45 minutter eller én time.
For lærere som ikke har nådd statusen "Superlærer", vil annonsen automatisk inneholde "første kurstime gratis".
Etter du har oppnådd status som "Superlærer" kan du velge å fjere tilbudet "første kurstime gratis"

Lærerne som tilbyr første kurstime gratis er i gjennomsnitt kontaktet av elever 10 ganger så ofte som andre lærere!