Lærersvar

Endre eller avlyse et kurs

Ønsker du å endre dato på en undervisningstime dere har planlagt? Gå inn på meldingstjenesten:

  • Velg kurset dere har planalgt (tre små prikker blir synlige)

  • Klikk på endre kurset eller avlys kurset

  • For å endre, velg en ny dato som du ønsker at undervisningen skal holdes


Dersom du avlyser kurset, blir eleven varslet og refundert for betalingen.
Når det gjelder endring av kursdato, om eleven ikke godtar ny dato, beholdes den opprinnelige kursdatoen.

Forsikre deg om at du informerer din elev så snart som mulig!