Lærersvar

Annulleringsregler

Har du planlagt en kurstime/undervisning på plattformen? Da er informasjonen under relevant for deg!
Om en elev avlyser planlagt undervisningstime inntil 24timer før undervinsingen startet, vil eleven bli refundert for hele beløpet.
Dersom avlysningen skjer mindre enn 24 timer før undervisningsstart, vil eleven bli refundert i henhold til lærerens avlysningsregler (tilbakebetalt 0kr, 50% eller 100%)

For å gjølre endringen på dine annulleringsregler:

  • Gå til “Min kono”

  • “Mine betalinger”

  • “annulleringsbestemmelser”Der kan du velge hvilket nivå av kompensasjon du ønsker for avlysning gjort mindre enn 24timer før kursstart (0, 50% eller 100%).
Denne endringen trer i kraft for dine fremtidige kurs.

Gjør eleven oppmerksom på disse bestemmelsene før dere planlegger en undervisningtime!