Lærersvar

Dine ansvar som lærer

Gratulerer som lærer på Superprof!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen :handshake:
Som lærer på Superprof ber vi om at du engasjerer deg for dine elever og viser først og fremst profesjonalitet.

Dette kan enkelt gjøres ved å ha noen huskeregler i bakhodet:

Første huskeregel
Når du mottar en forespørsel, besvar den så raskt som mulig!

Andre huskeregel
Når du aksepterer en forespørsel forplikter du deg til å avtale en undervisning med din elev.

Tredje huskeregel
Dine kompetanser må samsvare med informasjonen du oppgir i din annonse.

Fjerde huskeregel
Kommer noe i veien for din undervisningstime? Gi beskjed til eleven så raskt som mulig, og avlys den planlagte undervisningstimen.
Liknende svar